Đăng ký

Link: UAH.QuocKhi.com/register

Đăng ký trở thành hạt giống UAH.seed.vn

Chỉ cần bạn có Ename.vn thì dù bạn đang là học sinh lớp 6 hay là một người công nhân đang đi làm đều có thể đăng ký trở thành một hạt giống UAH.seed.vn để được Vườn ươm UAH.quockhi.com

Nếu bạn muốn thì vào trường UAH thì sẽ được chúng tôi giúp đỡ ôn luyện, hướng nghiệp, tư vấn chọn trường và làm mọi thủ tục hồ sơ để bạn được vào học ngành yêu thích tại UAH

Nếu bạn chưa muốn thi vào UAH thì vẫn có thể được tham gia mọi hoạt động của UAH.quockhi.com như các thành viên khác và sẽ được chúng tôi giúp đỡ để có được các danh hiệu như YourName.civil.engineer.vn, YourName.architect.vn, YourName.designer.vn... mà không cần có bằng đại học của UAH. 

Dành cho sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên UAH

Sinh viên điển hình sẽ được ban quản trị tiến cử Name.uah.student.vn

Cựu sinh viên điển hình sẽ được ban quản trị tiến cử Name.uah.engineer.vn

Giảng viên sẽ được ban quản trị tiến cử Name.uah.lecturer.vn

Dành cho các chuyên gia bên ngoài UAH

Nếu bạn muốn trở thành Advisor hướng dẫn các thành viên và tham gia vào các dự án của chúng tôi thì vui lòng liên hệ để đăng ký.

Advisor sẽ có name.uah.advisor.vn

Dành cho doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, nhà tài trợ

Nếu bạn muốn tuyển dụng thành viên của chúng tôi hoặc muốn tài trợ cho các dự án của chúng tôi thì vui lòng liên hệ để đăng ký tài trợ

Dành cho thành viên chính thức

Đăng ký vào các group thảo luận tại đây

Đăng ký công bố cao kiến của bạn tại đây