Band.vn

Đội trong vườn ươm QuocKhi.com

Link: band.QuocKhi.com / Doi.QuocKhi.com

Thành lập đội (band.vn) trong Vườn ươm QuocKhi.com

Vì sao nên ươm mầm ý tưởng của bạn tại Vườn ươm QuocKhi.com

99% Ý tưởng mới của mọi người thường thất bại bởi vì nó không được ươm mầm tại một vườn ươm ý tưởng nên thường chết yểu trong đầu của họ. Để một hạt giống ý tưởng nảy mầm thì nó cần phải:

Cần được các nhà cố vấn góp ý giúp bạn tránh được những cái 'hố' về sản phẩm, truyền thông, chính trị, luật pháp, văn hóa, thói quen người tiêu dùng mà những 'tấm chiếu chưa trải' không thể nào tự vượt qua được

Cần được chế tạo một mô hình thử nghiệm demo nhanh chóng tung ra bản dùng thử để thu thập phản hồi của khách hàng rồi tiếp tục cải tiến. Lúc này, để tránh mất uy tín thì bạn cần có một cộng đồng khởi nghiệp dùng thử sản phẩm của nhau và góp ý lẫn nhau gọi là quá trình chạy nội bộ trước khi tung ra phiên bản thương mại. Quá trình này là vô cùng cần thiết mà nếu một người tự khởi nghiệp ở nhà sẽ không thể có được cộng đồng này. 

Khi ý tưởng gặp được 'gió đông' và tìm được 'long mạch' để gặp điểm bùng phát thì họ cần nhận một nguồn tài trợ từ các sponsor để nhanh chóng mở rộng quy mô chiếm ưu thế của người đi đầu trước khi những  đối thủ mạnh hơn lấy thịt đè người để nuốt chửng họ. 

Ngoài ra, họ cần có một cộng đồng không bao giờ nhắc đến từ thất bại vì họ hiểu các bậc thang mà một người khởi nghiệp phải đi qua và luôn động viên bạn mỗi khi kết thúc một nấc thang cũ. 

Đó là tất cả những gì bạn sẽ có khi ươm mầm ý tưởng của mình bằng cách thành lập một Vườn ươm QuocKhi.com hoặc một đội Band.vn tại đây. 

Nếu bạn có một ý tưởng giáo dục hãy đăng ký lập một Vườn ươm Brand.quockhi.com mang thương hiệu Brand của bạn

Nếu bạn có ý tưởng về một lĩnh vực ngoài giáo dục thì hãy lập một đội Brand.band.vn để ươm mầm ý tưởng của bạn

Dù bạn đã có một website Brand.com rồi thì đó là nơi công bố những sản phẩm dịch vụ phiên bản thương mại của bạn với khách hàng. Còn các website được tạo bởi QuocKhi.com là nơi công bố những ý tưởng sơ khởi đang được ươm mầm, là nơi giúp mọi người nhận ra bạn là một thành viên của cộng đồng QuocKhi.com để được cộng đồng này ủng hộ, các website này như một cầu nối giữa doanh nghiệp của bạn với cộng đồng QuocKhi.com và luôn tồn tại song song với website chính thức của doanh nghiệp như một đôi dép không thể thiếu cái nào. 

Cách thành lập một đội

Bạn sẽ được hỗ trợ điều gì?

Ngay sau khi thành lập bạn sẽ được sở hữu một website Brand.quockhi.com do bạn tự quản trị và một website lược sử Brand.history.vn được quản trị bởi History.vn

Bạn có thể đăng ký tạo thêm các website sau:

Brand.ldu.vn

Brand.fdu.vn

Brand.gdu.vn

Brand.degree.vn

Brand.diploma.vn

Brand.prize.vn

Brand.obook.vn


Danh sách các đội được bảo hộ

Bạn không thể lấy một tên cho đội nếu tên đó đang được sử dụng Name.band.vn hoặc tên đó đã được dùng làm Ename như Name.ename.vn

Tên đội không được trùng tên với các tỉnh, thành phố của Việt Nam và tên các quốc gia, châu lục trên thế giới. Tên đội cũng không được trùng tên với các tổ chức công lập và các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. 


Danh sách các đội đang hoạt động


Brand.band.vn