Vườn ươm UAH.QuocKhí.com

Nơi ươm mầm những hạt giống sáng tạo cho ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Một vườn ươm của QuocKhi.com

Đăng bài viết Post.UAH.QuocKhi.com

Xem các bài đã đăng Seed.UAH.QuocKhi.com

Theo dõi kênh Telegram C.UAH.QuocKhi.com

Ban quản trị

Các thành viên trong ban quản trị sẽ chịu mọi trách nhiệm về hoạt động của Vườn ươm này. Xem lịch sử thay đổi ban quản trị tại UAH.history.vn

[Hãy tiến cử ban quản trị cho vườn ươm này tại TienCu.com]

Trưởng ban quản trị: YourEname.engineer.vn

Phó ban quản trị: YourEname.designer.vn

Đội ngũ Advisor.vn

Cố vấn hướng nghiệp ngành xây dựng: Name.uah.engineer.vn

Cố vấn thi công: Name.uah.builder.vn


Giới thiệu

Vườn ươm UAH.QuocKhi.com được thành lập bởi QuocKhi.com nhằm giúp ĐH Kiến trúc TP HCM thích nghi với thời đại AI-Robot bằng cách ươm mầm những con người sáng tạo để họ đạt được các danh hiệu sau:

Danh hiệu dành cho kỹ sư

Kỹ sư UAH.Engineer.vn (chỉ dành cho kỹ sư có bằng tốt nghiệp ĐH UAH)

Kỹ sư dân dụng Civil.Engineer.vn (Không cần có bằng tốt nghiệp ĐH UAH)

Kỹ sư Việt Nam Engineer.vn (Không cần có bằng tốt nghiệp ĐH UAH)

Danh hiệu dành cho kiến trúc sư

Kiến trúc sư Architect.vn

Danh hiệu dành cho công nhân xây dựng

Công nhân xây dựng Civil.worker.vn

Danh hiệu dành cho nhà thầu xây dựng

Nhà thầu xây dựng Việt Nam Builder.vn

Danh hiệu dành cho nhà cung ứng vật liệu xây dựng

Civil.c

Cách thức ươm mầm

A. Khối học nghề

B. Khối khởi nghiệp

BƯỚC ĐỊNH HƯỚNG: sẽ được các Advisor tư vấn chọn ý tưởng và gửi đến CaoKien.com để tham gia cộng đồng khởi nghiệp của Quockhi.com để tạo ra sản phẩm dịch vụ demo có thể giới thiệu lên các vườn ươm của QuocKhi.com

BƯỚC GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG: Khi bạn đã có sản phẩm dịch vụ demo thì hãy đăng một bài viết lên vườn ươm của UAH trước khi đăng lên một ban của QuocKhi.com. 

Nếu ý tưởng của bạn đã chín hãy đăng lên một ban của QuocKhi.com để nhận sự góp ý từ nhiều người hơn

Suốt thời gian này bạn cũng không cần tập trung đến các thành phố lớn vì sẽ tham gia các buổi thảo luận trực tuyến với những người khác và thử nghiệm ý tưởng ngay tại địa phương của mình. 

Vườn ươm này chỉ dành cho ai?

Vườn ươm này chỉ dành cho thành viên của QuocKhi.com nên bạn cần DangKy.QuocKhi.com để được tạo YourEname.ename.vn sau đó mới có thể đăng ký vào vườn ươm này tại UAH.quockhi.com/register